Download E-books The Samurai (New Directions Classic) PDF

By Shusaku Endo, Van C. Gessel

One of the past due Shusaku Endo’s most interesting works, The Samurai tells of the adventure of a few of the 1st eastern to set foot on eu soil and the ensuing conflict of cultures and politics.

Show description

Read Online or Download The Samurai (New Directions Classic) PDF

Similar Christianity books

God's Secret Agents: Queen Elizabeth's Forbidden Priests and the Hatching of the Gunpowder Plot

One night in 1588, simply weeks after the defeat of the Spanish Armada, younger males landed in mystery on a seashore in Norfolk, England. They have been Jesuit monks, Englishmen, and their target used to be to accomplish by means of strength of argument what the Armada had did not do through strength of palms: go back England to the Catholic Church.

Heaven: Our Enduring Fascination with the Afterlife

“Wonderful…. a sensible and available tackle the last word query: what's Heaven? Lisa’s ebook is an effective start line to discover a solution. ” — Jon Meacham, Pulitzer Prize-winning writer of yank Lion “A infrequent mixture of journalism, memoir, and old study … this shrewdpermanent but heartfelt booklet leads us into the guts of 1 of the best conversations of all time.

Early Christian Lives (Penguin Classics)

Written among the mid-fourth and past due 6th centuries to commemorate and glorify the achievements of early Christian saints, those six biographies depict males who committed themselves to solitude, poverty and prayer. Athanasius documents Antony's severe seclusion within the Egyptian wilderness, regardless of temptation by way of the satan and visits from his fans.

Revelations: Visions, Prophecy, and Politics in the Book of Revelation

A profound exploration of the Bible's such a lot arguable book—from the writer of past trust and The Gnostic GospelsThe strangest publication of the recent testomony, full of visions of the Rapture, the whore of Babylon, and apocalyptic writing of the top of occasions, the ebook of Revelation has interested readers for greater than thousand years, yet the place did it come from?

Extra resources for The Samurai (New Directions Classic)

Show sample text content

Unul dintre aceştia îi strigă. period călugărul care se lepădase de Dumnezeu. — Bine aţi venit, bine aţi venit! le zise el cu gura plină de salivă după ce alergă în întâmpinarea lor. Turuia întruna ca un om care primise în sfârşit îngăduinţa de a vorbi după ce vreme de ani de zile fusese osândit l. a. tăcere. Le povesti dintr-o suflare că se născuse los angeles Yokoseura, în provincia Hizen. În tinereţe îşi pierduse părinţii în război. Apoi, intrase în serviciul unui preot creştin care propovăduia prin acele locuri şi care îl luase în grija sa. Împreună cu acesta străbătuse insula Kyūshū în lung şi-n lat. Când a început prigoana împotriva creştinilor şi propovăduitorii au luat hotărârea de a se ascunde, părintele, cu ajutorul unui coleg de-al său, l-a urcat pe un vas către Manila şi l-a trimis los angeles un seminar de acolo. Deşi a intrat în rândul călugărilor, a început să simtă un dispreţ din ce în ce mai mare faţă de oamenii bisericii. los angeles chemarea unui matelot pe care-l cunoscuse acolo, se îmbarcase pe un vas către Nueva España. Crezuse că Nueva España avea să fie pentru el o lume cu totul nouă. Ajuns în Mexico los angeles capătul unei călătorii lungi şi chinuitoare, a intrat pentru o vreme los angeles o mănăstire unde a făcut de toate, dar nici aici nu s-a putut simţi în largul său alături de preoţi şi s-a lepădat de toate. Fugise într-o ceată de indieni, iar acum trăia împreună cu ei în această aşezare. — N-o să te mai întorci acasă în Japonia? întrebă samuraiul. Fostul călugăr zâmbi trist: — Nici rubedenii nu mai am. Chiar dacă mă întorc, n-are cine să mă întâmpine. Şi apoi credinţa creştină… — Doar te-ai lepădat de credinţa creştină, nu-i aşa? — Nu, nu. Sunt creştin. Numai că… Tăcu. În ochi îi apăru o privire descurajată care spunea că oricât ar încerca să le vorbească celorlalţi despre propriile sentimente, tot nu i-ar putea face să-l înţeleagă. — Numai că… ecu nu cred în credinţa creştină despre care predică padres. — De ce? — Cumplite fapte s-au petrecut în Nueva España înainte ca padres să vină în această ţară. Străinii le-au răpit pământurile indienilor de aici şi i-au alungat din casele lor. Pe unii i-au omorât fără milă, pe alţii i-au vândut. Peste tot au rămas satele pe care indienii au fost nevoiţi să le părăsească. Acum nimeni nu mai trăieşte în ele. Au rămas doar casele şi zidurile de piatră. Samuraiul şi Nishi îşi aduseră aminte de ruinele de piatră pe care le văzuseră cu ochii lor în câmpurile sălbatice pe drumul de l. a. Acapulco l. a. Mexico şi de l. a. Mexico los angeles Puebla. Pe l. a. răscrucile acelor sate părăsite, năpădite de buruieni şi îngropate sub nisip, doar vântul mai şuiera cu jale. — Dar aşa e în luptă, murmură samuraiul. Aşa se întâmplă în orice ţară învinsă în război. — Nu vorbesc despre război, zise omul schimonosindu-se l. a. chip. Numai că acei padres care au venit aici mai târziu au uitat de multele suferinţe ale indienilor… Nu, n-au uitat. Se prefac că nu s-a întâmplat nimic. Cu chipurile prefăcute, dar cu vorbe pasămite honest, predică despre mila lui Dumnezeu şi despre dragostea lui Dumnezeu. De aceea am ajuns ecu să-i dispreţuiesc de-a dreptul.

Rated 4.78 of 5 – based on 9 votes